Velkommen til Stege Kirke

Kirken er åben alle ugens dage: Sommertid: kl. 9.00-19.00 / Vintertid: kl. 9.00-17.00

INDGANG: Benyt den automatiske dør på kirkens sydlige langside.     

Det sker i provstiet 

   Næste arrangement i Stege Kirke

NYHEDER:

Billeder fra Nationalmuseet, hvor skatten er udstillet

Forandringer på vej

Der sker store forandringer i Stege og Damsholte i løbet af sommeren. I fællesskab får de to menigheder ny præst. Stillingen er blevet til, fordi Damsholtes præst gennem 22 år, Eva Brinck, den 1. marts gik på pension. Hun passer dog stadig sin kirke, indtil en afløser er udnævnt af Kirkeministeriet.

 

I marts/april blev der opslået en ny sognepræstestilling med base i Damsholte - med 50 procents bistandsforpligtelse til Stege-Nyord Pastorat. Ansøgere til stillingen har allerede været til prøveprædiken og tiltrædelsen sker formodentlig omkring 1. juli. Den nye præst  skal bo i præstegården i Damsholte og være kirkebogsførende der. 

 

For at skabe plads til denne nye stilling, får sogne- og pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith ny base ved Vordingborg kirke - fordelt på en kvote med 25 procent som psykiatripræst, 25 procent som sognepræst og 50 procent som turist- og pilgrimspræst. 

 

Elizabeth Knox-Seith er frivilligt gået med til at løse "kabalen", således at Damsholte kunne få en ny præst i samvirke med Stege. Hun arbejder fortsat i Stege kirke indtil begyndelsen af juni, hvor hun har gudstjenester i pinsen, samt den 26. maj og 2. juni. 

 

Hun fortsætter sit engagement på Nyord, hvor der vil være gudstjeneste og pilgrimsvandring kl. 14 pinsesøndag. Traditionen med at koble gudstjeneste og pilgrimsvandring videreføres på Nyord henover sommeren, på følgende tre søndage: 23. juni, 14. juli og 11. august, kl. 14.

 

Der bliver holdt afsked med Elizabeth i Stege kirke søndag den 26. maj, i forlængelse af højmessen kl. 10.30. Søndag den 16. juni indsættes Elizabeth i sit nye embede i Vordingborg ved højmessen kl. 10. Hun ser frem til sit nye virke, men  synes samtidigt, at det er vemodigt at forlade Stege, hvor hun har været glad for at være siden februar 2020.

 

Billeder fra Nationalmuseet, hvor skatten er udstillet
Billeder fra Nationalmuseet, hvor skatten er udstillet

 

Læs om sølvskatten fundet i Morten Reenbergs Gård:

 

Sølvskatten fra Stege | Stege Kirke