Kirkens orgel og organisttavler

Orgel

Stege Kirke fik sit første orgel i 1589. Det var bygget af orgelbyggeren Hans Brebus, som indvandrede fra Nederlandene. Instrumentet var bygget som et kororgel, og anbragt på et pulpitur i kirkehallen. Ca. 25 orgelpiber fra Brebus-orglet er overført til Børglum Klosterkirke, hvor de kan høres den dag i dag.

I 1859 byggede Knud Olsen, København, et nyt orgel til kirken. Det blev anbragt i vestenden på et nyt pulpitur. Det viste sig ikke at være en god placering, da lyden ikke forplantede sig så godt i den lange kirke.

Olsens orgel havde kun 10 stemmer på 1 manual, uden pedal, men blev dog i 1902 udvidet til 16 stemmer fordelt på to manualer og pedal. Denne udvidelse og ombygning blev gjort af I. Starup, København, som var født i Stege.

Pinsedag 1966 blev det nuværende orgel indviet. Det er tegnet og bygget af Poul Gerhard Andersen i samarbejde med arkitekt Rolf Graae.

Orglet har 25 stemmer fordelt på hovedværk, brystværk, positiv, som vender op mod alteret, og pedal. Denne noget utraditionelle placering af orglet har både historiske og akustiske årsager.

Orgel

Organisttavler

Kun meget få kirker i landet er i besiddelse af organisttavler - i Stege Kirke har vi tre!

På væggen bag orglet hænger tre unikke organisttavler med navne på samtlige ansatte organister ved Stege kirke siden 1589. Den ældste af tavlerne er ophængt i 1700-tallet. Den anden af de tre tavler blev skænket til kirken i 1967 og den tredje i 2015. 

Organisttavler