Kirkens bygning og historie mv.

Sct. Hans Kirke

Hvem denne Sct. Hans er, vides ikke med sikkerhed, men enten Johannes Døberen eller Johannes Evangelisten kan have været skytshelgen for Stege Kirke i katolsk tid.

Kirken er blevet til i nuværende skikkelse ad flere omgange. Den ældste kirke blev bygget i 1200-1250 af munkesten og i romansk stil. Kirken bestod dengang af apsis, kor og skib. Lidt senere blev et tårn føjet til - muligvis et tvillingetårn. Først i gotisk tid, 1460-1525, blev kirken udvidet til den størrelse, den har i dag.

Korrude og alter

For mange besøgende i Stege Kirke er det korruden og alteret, som blikket først falder på.

Korruden er en glasmosaik af maleren Sven Havsteen-Mikkelsen, udført i samarbejde med glarmester Mogens Frese. Motivet er vedben, der symboliserer det evige liv.

Alterborde samt lyskransen over alterpartiet er tegnet af arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen. Den tykke, polrede stenplade fra Øland er båret af et system af skråtstillede bronceben. På alteret ses et forgyldt, åbent kors og to alterstager fra 1698. Korrude og alterbord blev indviet i 1990.

Korrude og alter