Vedtægter

Vedtægten for Stege Kirkegård indeholder regler og anvisninger, som er godkendt af Stege-Vordingborg Provstiudvalg.

Vedtægtens indhold fremgår af "kasserne" herunder og af menupunkterne i drop down menuen.