Menighedsråd

Menighedsrådet i Stege sogn består af 8 valgte medlemmer.
Ønsker du kontakt med Menighedsrådet, kan de kontaktes på: 7483@sogn.dk

Referat af menighedsrådsmøde d. 13.12.2023

Formand
Anne-Lise Nielsen
Tlf. 2570 2414 / 5581 1424 
Email: karencut@mail.tele.dk

Næstformand
Birte Ravn
BIRR@ramboll.dk

Kasserer
Jan Jørgensen
jan-jorgensen@outlook.com

Kirkeværge
Danny Nielsen

Kontaktperson
Anni Due Hansen
annidue@gmail.com

Menigt medlem
Kristin Due Holmegaard
kristindue@gmail.com

Menigt medlem
Keld Nielsen
bikenielsen@outlook.dk 

Fødte medlemmer
Sognepræst Lene Skov Opsahl
Sogne-, pilgrims- og turistpræst Elizabeth Knox-Seith

Personalerepræsentant
Kirkegårdsassistent Jan Lohmann