Gravstedernes beplantning og ralbelægning

§ 15, stk. 1. Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet v/kirkegårdslederen forlange dem beskåret eller fjernet.

Stk. 2. Bestående træer, må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.

Stk. 3. Der må kun anvendes følgende ralbelægning på kirkegården: perlesten (ikke søsten) og knust granit - max. størrelse 5 – 8 m.m. Hvide sten er ikke tilladt. Andet materiale skal godkendes af menighedsrådet v/kirkegårdslederen.

Stk. 4. På legatgravsteder må kun anvendes alm. perlesten.