Kirkens kor

Har du lyst til at synge sammen med andre i et hyggeligt fællesskab, så er du velkommen til Stege kirkes to kor!

Her får du lejlighed til at synge i det smukke kirkerum med en imponerende akustik ved musikgudstjenester og søndagens højmesser, koncerter, festgudstjenester mv..

Du skal ikke betale kontingent for at gå til korsang i Stege Kirke. Du får gratis undervisning i nodelære og sangteknik mv. - og du lærer den danske sang- og salmeskat at kende, og du får kendskab til de store danske digtere og komponister.

Korene har et godt fællesskab og du lærer nye mennesker at kende, og får nye sangkammerater.

Ved flere festgudstjenester i kirken synger begge kor sammen, hvilket altid er en stor oplevelse.

Noden er korsangerens værktøj, som skal bruges og forstås, men rigtig mange korsangere har aldrig fået en vejledning i dette uoverskuelige univers af nodesystemer blandet med uforståelige musiske tegn og symboler. Derfor bruges der tid i korprøven på at lære, at læse noder mv. og med tiden vil et musisk univers åbne sig til glæde for den enkelte korsanger. Dette betyder en sikrere fremførelse af korsangen ved højmesser og koncerter, til glæde kirkens menighed ved gudstjenesten og tilhørere ved koncerter. 

 

Stege Kirkes Pigekor - er faktisk Danmarks ældste pigekor fra 1911

 - optager piger fra 12-årsalderen og frem, og optager sjældent piger efter de er fyldt 18 år.

Pigekoret øver torsdage kl. 17.00-18.30 i sognrgården, men kormedlemmerne møder ind i kirken lidt i kl. 17.00

Stege Kirkes Pigekor synger både klassiske og rytmiske korsatser, danske og udenlandske sange i forskellige genrer. Korsangerne bliver undervist i nodelære og hørelære gennem øvelser og opvarmningen ved hver korprøve.

Pigekoret synger ved søndagens højmesse kl. 10.30 og møder i reglen ind kl. 9:45 i kirken.

Kormedlemmerne tjener penge for at synge ved højmessen søndage, og modtager et månedligt grundbeløb ved stabilt fremmøde ved korprøverne torsdage og søndagene. Pigekoret synger cirka tre søndage i måneden, enkelte måneder flere fx i højtiderne Jul, Påske og Pinse, her også sammen med kirkens voksenkor. 

I pigekoret er der mødepligt, og det er en forsætning for den månedlige udbetaling.

 

Stege Kirkes Voksenkor

Voksenkoret øver torsdage kl. 14.30-16.30 i Morten Reenbergs Gård.

Voksenkoret synger korsatser i flere genre, og især klassiske korværker, danske og udenlandske sange og viser.

Koret medvirker ved en månedlig højmesse og enkelte gudstjenester i kirkens højtider, især i Julen og Påsken.

Voksenkoret deltager også julekoncerten, De Ni Læsninger i december og ved den årlige forårskoncert.

Som ny sanger møder du til en kort og nem stemmeprøve alene med korlederen, hvor du synger små nemme skalaer mv. og du synger et vers fra en selvvalgt sang du holder af, og denne synges uden klaverledsagelse.

 

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte kirkens organist og korleder, for mere information

Jan Røeboe

Tlf. 5193 4797

E-mail: janroeeboe@gmail.com