Øvrige bestemmelser

§ 28. Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget.

§ 29. Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted på alle dage – dog ikke søn- og helligdage, jule- og nytårsaftensdag, 1. maj og grundlovsdag.

Begravelseshandlinger skal påbegyndes senest kl. 14:00 på hverdage og senest kl. 13:00 på lørdage.

Urnenedsættelser skal påbegyndes senest kl. 14:00 på fredage og senest kl. 12:00 på lørdage.