Gravstedstype

Kirkegården kan i dag tilbyde følgende gravstedsformer:

Almindeligt kistegravsted
Alm. kistegravsted

Kan erhverves i afdeling 1-4. Se oversigt

Traditionelle kistegravsteder kan udlægges med en eller flere pladser.

Kirkegården planter og klipper gravstedshækken.  Man kan selv bestemme hvorledes gravstedet skal anlægges.

I gravstedet kan nedsættes kister og urner.

Gravstedsejeren forpligter sig til at sørge for gravstedets pasning i fredningsperioden.

Fredningstiden er 30 år og gravstedet kan fornys.

Almindeligt urnegravsted
Alm. urnegravsted

Kan erhverves i afd. 13, 16, 19 og 20. Se oversigt

Traditionelle urnegravsteder udlægges med plads til 2 urner og måler ca. 1 x 1 m.
Kirkegården planter og klipper gravstedshækken.

Man kan selv bestemme hvorledes gravstedet skal anlægges, dog må beplantningen ikke være til ulempe for de omliggende gravsteder eller ved deres størrelse være til mispryd for afdelingen som helhed.

Gravstedsejeren forpligter sig til at sørge for gravstedets pasning i fredningsperioden.

Fredningstiden på alm. urner er 10 år, og gravstedet kan fornys.

Kendt urnefællesgrav i plæne

Kan erhverves i afd. B3. Se oversigt

Ved erhvervelse af urnegravsted i kendt fællesgrav udlagt i græs, skal man være opmærksom på at der  er servitut på gravstedet.

I gravstedet kan anbringes 2 – 4 urner.

Området fremstår som en helhed med græs omkranset af bøgehække, uden fysisk adskillelse mellem de enkelte gravesteder. Gravstedsejeren må ikke plante, lægge løg el. gran m.v., eller anbringe blomstervaser af nogen art. Det er tilladt at lægge mospuder til jul. Kirkegården anbringer en blomstervase af granit, og der kan tilkøbes yderligere en granitvase.

Kirkegårdens personale passer hele området.

På gravstedet skal anbringes en gravsten som skal være af granit med brændt overflade og sider.

Gravstedsejeren er forpligtet til at indbetale for vedligeholdelse i henhold til kirkegårdsvedtægten

Gravstedet kan fornys ved udløb når der samtidig indbetales til vedligeholdelse.

Nærmere regler udleveres på kirkegårdskontoret.

Fredningstiden på alm. urner er 10 år, og gravstedet kan fornys.

Urne og kistegrave i bunddækkebeplantning

Kan erhverves i afd. A. Se oversigt

Ved erhvervelse af urne og kistegravsteder i bunddækkebeplanting skal man være opmærksom på at der er servitut på gravstedet.

I gravstedet kan anbringes fra 2 – 4 urner el. én kiste.

Kirkegården passer hele området. På gravstedet skal anbringes en gravsten.

Gravstedsejeren er forpligtet til at indbetale til vedligeholdelse af gravstedet. Gravstedet kan fornys når der samtidig indbetales til vedligeholdelse.

Fredningstiden på alm. urner er 10 år. Kister 30 år.

Anonym urnefællesgrav
Anonym urnefællesgrav i plæne

Kan erhverves i afd. 18. Se oversigt

Urnegravene er udlagt i græs uden markering af den enkelte grav. Det er ikke muligt at deltage ved urnenedsættelsen, og den enkelte grav oplyses ikke.

Kirkegården passer hele området.

Kun afskårne blomster må anbringes på den fælles blomsterplads.

Til jul dog også kranse og puder.

Fredningstiden er 10 år og gravstedet kan ikke fornys.

Gravstedsejeren er forpligtet til at indbetale for vedligeholdelse.

Anonym kistefællesgrav i plæne

Kan erhverves i afd. A. Se oversigt

Kistegravene er udlagt i græs uden markering af den enkelte grav. Det er ikke muligt at deltage ved urnenedsættelsen, og den enkelte grav oplyses ikke. Kirkegården passer hele området. Kun afskårne blomster må anbringes på den fælles blomsterplads. Til jul dog også kranse og puder. Fredningstiden er 30 år og gravstedet kan ikke fornys.

Gravstedsejeren er forpligtet til at indbetale for vedligeholdelse.