Gravsteder

§ 4. Den gamle kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.