Information om vedtægter og takster

I forbindelse med gennemgang af takstregulativer og vedtægter for Stege-Vordingborg Provstis kirker har provstiudvalget i slutningen af 2013 vedtaget, at man vil godkende ens takster for alle kirker, nemlig kr. 3.000 for brug af kirken til kirkelige handlinger for andre end medlemmer af folkekirken, der bor i sognet/kommunen eller har en særlig tilknytning til sognet. Desuden er der fastsat en takst for benyttelse af kapel kr. 2650,00 for samme personkreds.

Stege Menighedsråd tilsluttede sig Provstiets udspil den 22.1.2014.

Takstregulativ og vedtægt for Stege Kirke kan læses her.