Ind- og udmeldelse

Indmeldelse i Den danske folkekirke

Hvis man er døbt med en kristen dåb, men på et tidspunkt har meldt sig ud af sin kirke og nu ønsker at meldes ind i folkekirken igen, skal man henvende sig til kirkens præst for indmeldelse. 

Kirkekontoret registrerer indmeldelsen i folkeregisteret og tilsender en ny dåbsattest med anmærkning om genoptagelse i folkekirken.

Det er en betingelse for medlemskab af Den danske folkekirke, at man er døbt med en kristen dåb. Er man ikke døbt, skal man døbes for at blive medlem.

Udmeldelse af Den danske folkekirke

Ønsker man at træde ud af folkekirken, kan man henvende sig til kirkekontoret - enten ved at møde op eller ved at sende en skriftlig udmeldelse.

Kirkekontoret registrerer udmelselsen i folkeregisteret og tilsender en ny dåbsattest med anmærkning om udmeldelse af folkekirken.

Du skal være opmærksom på, at du som udmeldt af folkekirken ikke længere kan gøre krav på kirkelig betjening i forbindelse med f.eks. bryllup eller begravelse.

Det kan derfor være en god idé at meddele dem, som vil stå tilbage i tilfælde af din død, om din beslutning. Det opleves jævnligt i forbindelse med dødsfald, at pårørende ikke vidste, at afdøde havde melde sig ud af folkekirken. Det kan være ubehageligt for pårørende, hvis de forventer en kirkelig handling, som folkekirken altså ikke automatisk tilbyder ikke-medlemmer.