Navneændring

Navneændring

Ønsker du at ændre fornavn, mellemnavn eller efternavn skal du som udgangspunkt søge digitalt via www.borger.dk. Er dette af en eller anden grund ikke muligt, skal du henvende dig til kirkekontoret i dit bopælssogn.

For de fleste navneændringer skal der betales et gebyr på 510 kr. Betaling finder sted via borger.dk. Gebyret er et administyrationsgebyr, så gebyret tilbagebetales ikke, hvis anmodningningen ikke kan imødekommes.