Vielse

Vielse

Dato og tidspunkt for vielse aftales med kirkekontoretet.  Når I har besluttet jer for at blive gift, skal I udfylde en ægteskabserklæring her og vælge den kommune den ene eller begge bor I. Hvis I opfylder betingelserne for at blive viet, kan I få udleveret en prøvelsesattest. Denne afleveres på kirkekontoret. Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måneder gammel på vielsestidspunktet.

Alle kommende brudepar skal tale med præsten. Samtalen har flere formål. Blandt andet at tale om alt det praktiske i forbindelse med vielsen og at vælge salmer.

Der kan foretages kirkelig vielse, hvis blot den ene part er medlem af folkekirken.

Vielse i Stege Kirke forudsætter, at I bor i sognet eller på anden måde har tilknytning til sognet og kirken. Bor man uden for Vordingborg Kommune eller provsti opkræves 3.930 kr. for brug af kirke og personalebistand.